Stomatologia, dentystyka ( gr. „stoma” – usta i gr. „logia” -nauka ) – dział medycyny, dziedzina zajmująca się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej, stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów. W Polsce tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po 5 latach studiów, odbyciu stażu podyplomowego i zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP).

Za najwcześniejsze znaleziska archeologiczne świadczące o istnieniu tej dziedziny nauki uważa się pochodzące sprzed 9-7,5 tys. lat czaszki z zębami posiadającymi ślady borowania, znalezione w miejscowości Mehrgarh w Pakistanie. Patronką dentystów jest św. Apolonia – męczennica, której wyrwano wszystkie zęby.

Specjalności

  • stomatologia dziecięca (pedodoncja)
  • ortodoncja
  • stomatologia zachowawcza
  • endodoncja
  • periodontologia
  • chirurgia stomatologiczna
  • chirurgia szczękowo-twarzowa
  • protetyka stomatologiczna
  • epidemiologia
  • zdrowie publiczne

Lekarz dentysta

Lekarz dentysta, stomatolog, pot. dentysta – osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii.

W Polsce tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po pięcioletnich studiach na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelnimedycznych. Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje się po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz pozytywnym zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP). Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., lekarz dentysta upoważniony jest do leczenia schorzeń zębów, jamy ustnej oraz obszaru twarzoczaszki i okolic przyległych.

Komentowanie jest nieaktywne.